👉JAK ROZPISAĆ SKUTECZNY PLAN TRENINGOWY? Siedzisz przed pustą kartką i nie wiesz od czego zacząć? Pokażemy Ci, jak to zmienić

FMS: Cudowne narzędzie czy puste obietnice?

Podziel się:

Pierwsze z czym kojarzy mi się FMS to okres studiów. Na AWFiS w Gdańsku organizowali szkolenie, to się zapisałem. Wraz z jego powszechną akceptacją pojawia się potrzeba zachowania należytej staranności w celu określenia, czy Functional Movement Screen osiąga to, do czego jest rzekomo przeznaczony.

Ten artykuł chciałbym poświecić by rzetelnie ocenić słuszność i sprawczość systemu FMS w prewencji kontuzji. Jak zawsze przedstawię to na najlepszych obecnie dowodach i wspólnie określimy zdolność FMS do przewidywania urazów w ogólnej populacji sportowców.

Korzystasz z tej metody? Dawaj w komentarz😊

JEŚLI CHCESZ ZROBIĆ KROK DALEJ

Zobacz jak stworzyć skuteczne ramy rehabilitacji sportowej. Ćwicz mądrze i wróć do sportu.

 
Zapraszam Cię na  SZKOLENIE już w najbliższy wtorek o godzinie 19:00
 
Szkolenie, na które się zapisujesz trwa około 2 godziny. Szkolenie to nie jest prezentacja. To pełnowartościowe szkolenie, wypchane konkretami i przykładami. Sporo z niego wyniesiesz.

CO ROBIĄ LEPIEJ ALBO INACZEJ FIZJOTERAPEUCI I TRENERZY, ŻE ICH KLIENCI WRACAJĄ DO SPORTU?
 
Pewnie doskonale wiesz, że tradycyjna rehabilitacja jest nieskuteczna. Masaż nie sprawi, że wrócisz do sportu.
Tylko jak się za to zabrać? Ilość zmiennych, które obejmują współczesną rehabilitacja sportowa jest ogromna.
 

Czego dowiesz się w trakcie szkolenia?

 
✔Plyometria, czyli co...?
✔Fizjologia skakania?
✔Czym jest SSC, RFD, RSI?
✔Podstawowe pojęcia i fizjologia ścięgna
✔Komponenty ćwiczeń eksplozywnych
✔Podzial biomechaniczy oraz speed of movement
✔Kinetyka i kinematyka
✔Progresje plyometrii i skoków
✔ Jak wygląda biomechanika skoku
✔Dynamiczne koślawienie kolan w skoku- co z tym zrobić?
✔ Jakie są kluczowe czynniki w poprawie skoku
✔Kontinuum plyometryczne- siła ekscentryczna, eRFD po SSC
✔Jak dobrać plyometrię pod dyscyplinę?
✔Chciałbyś dowiedzieć się jak periodyzować plyometrię?
✔Periodyzacja blokowa w plyometrii

Stworzyłem wyjątkowy webinar. Postanowiłem opisać Ci moje autentyczne podejście treningowe dzięki któremu dowiesz się jak tworzyć trening skoczności, który działa! Przekonasz się, że to nie jest trudne.
 
Jak się zapisać?

Zobacz jak można ćwiczyć mądrze i efektywnie.

Podaj imię i adres email.

Zapisz się!

Czym jest FMS?

Functional Movement Screen (FMS) jest szeroko stosowanym testem opartym na kompetencjach ruchowych zarówno w sporcie, jak i w rehabilitacji. Składa się z siedmiu testów ocenianych w skali od zera do trzech, których punktację można znaleźć w pliku PDF dostarczonym przez firmę (1). Jest on często używany jako środek do identyfikacji sportowców o zwiększonym ryzyku kontuzji. Wraz z jego powszechną akceptacją pojawia się potrzeba zachowania należytej staranności w celu ustalenia, czy program osiąga to, co ma robić. Wcześniej przeprowadzono dwa przeglądy systematyczne na ten temat, autorstwa Bonazzy i wsp. oraz Dorrela i wsp., przy czym w obu przeglądach zakwestionowano ważność FMS (3,4).

FMS Exercises

 • Active Straight Leg Raise
 • Deep Squat
 • Hurdle Step
 • In-line Lunge
 • Rotary Stability
 • Shoulder Mobility
 • Trunk Stability Push-up

 

Trzy badania miały wystarczającą jakość i jednorodność, aby przeprowadzić metaanalizę. Kohortę do tej metaanalizy stanowił personel wojskowy i policyjny z łączną liczbą 4 120 osób. Zastosowanie modelu efektów losowych dla ryzyka względnego i dychotomizowanego wyniku odcięcia 14 punktów dało łączne ryzyko względne 1,47 (95% CI 1,22 do 1,77) i wiązało się z umiarkowaną heterogenicznością statystyczną. Oznaczałoby to, że w męskim personelu wojskowym istnieją "silne" dowody na "mały" związek między wynikiem złożonym a urazem . (Czyli troszkę tak, że mamy kule wróżbitkę i co nam magicznego pokaże...)

Niska jakość badań uniemożliwiła przeprowadzenie metaanalizy na większą skalę w różnych sportach. Autorzy przeprowadzili jednak przegląd jakościowy według dyscyplin sportowych na podstawie dostarczonych dowodów. Ogólne dowody były "ograniczone" lub "sprzeczne" w przypadku biegania, hokeja na lodzie, sportów szkolnych i licealnych oraz piłki nożnej. Wielkość związku między wynikami FMS a badaną dyscypliną sportu we wszystkich dyscyplinach była "mała", a ogólne dowody były "umiarkowane", aby odradzać stosowanie FMS jako narzędzia do przewidywania urazów.

Tabela 1: Poziom dowodów i związek między wynikiem złożonym FMS a urazem układu mięśniowo-szkieletowego

 

FMS wykazał przyzwoitą rzetelność w punktacji, ale wynik graniczny 14 nie ma żadnych mocnych dowodów na przewidywanie urazów we wszystkich dyscyplinach sportu.

Podczas gdy FMS wykazał w literaturze akceptowalną wiarygodność (co oznacza, że wielu klinicystów przyzna podobne oceny temu samemu zawodnikowi), niezależnie od doświadczenia klinicysty przeprowadzającego badanie, ważność programy w przewidywaniu urazów nie jest wystarczająca, aby uzasadnić jego stosowanie.

Urazy mają charakter wieloczynnikowy i są bardziej skorelowane z dyscypliną sportu, którą uprawia zawodnik, niż z możliwościami ruchowymi (11). Prowadzę wielu zawodników różnych sportów i są różne modele kontuzji. W samym bieganiu możemy wyodrębnić multum kontuzji a to wszystko zależy od tego jak biegasz, jaką masz technikę, czy bardziej idziesz w sprinty a może długie dystanse.

Co więcej, istnieje coraz więcej dowodów na to, że ostre zmiany w obciążeniu treningowym wpływają na ryzyko urazu bardziej niż jakikolwiek specyficzny wzorzec ruchu (12). Jest to widoczne w 10-letnim przeglądzie urazów HSI (kontuzja dwugłowych) w NFL przeprowadzonym przez Elliota i wsp. wykazującym, że większość urazów występuje na początku sezonu (13). FMS dychotomizuje sportowców (wysokie ryzyko urazu lub niskie ryzyko urazu w oparciu o jeden punkt odcięcia), podczas gdy bardziej stosowne jest myślenie w kategoriach prawdopodobieństwa.

Nigdy nie uda nam się całkowicie wyeliminować urazów, ale możemy zmniejszyć ryzyko.

Dane zsyntetyzowane przez tych badaczy donoszą, że FMS ma niewielką przydatność w identyfikacji sportowców o zwiększonym ryzyku urazu.

W wielu sportach, im bardziej wysportowana jest dana osoba, tym bardziej wzrasta ogólna objętość treningu i zawodów, a także tym więcej ekspozycji podejmuje. Jeśli względne ryzyko sportowca jest zmniejszone przez pewną cechę, ale ma on zwiększoną ogólną ekspozycję, jego bezwzględne ryzyko może pozostać takie samo. Mówiąc arbitralnie, jeśli sportowiec ma 1% ryzyka kontuzji i 100 ekspozycji, to jego ogólne ryzyko kontuzji jest takie samo jak sportowca z 0,1% ryzykiem kontuzji, który ma 1000 ekspozycji. Jednak, podobnie jak w przypadku gry na loterii, nawet nieskończenie małe prawdopodobieństwo od czasu do czasu trafia się przy pierwszej próbie.

W męskim personelu wojskowym współczynnik ryzyka związany z wynikiem FMS poniżej 14 i ryzykiem urazu wynosił 1,47. Oznacza to, że prawdopodobieństwo doznania urazu u personelu, który uzyskał wynik poniżej wartości granicznej, było o 47% większe. Brzmi to jak ogromne prawdopodobieństwo, ale musi być ujęte w kategoriach wskaźnika urazów w tej kohorcie. Według Knapika i wsp. częstość występowania urazów waha się między 1,35 a 2,6 na 1000 osób (14). Wzrost ryzyka o 47% spowodowałby wzrost tej liczby do 1,98-3,8 urazów na 1000 osób. To właśnie doprowadziło autorów do wniosku, że istnieją silne dowody na niewielką korelację z późniejszym urazem.

Zawsze się zastanawiałem jak możemy oceniać ryzyko wystąpienia kontuzji u amatora czy też profesjonalisty jak nie mamy kwestionariusza, nie wiemy jakie w ogóle było obciążenie treningowe, jak wyglądał cały okres treningowy, nie znamy jego historii urazów i adaptacji do obciążenia. Ale FMS prawdę powie... TAAAA

Mem #1807

Nie uwzględnia zmienności urazów, niezależnie od tego, czy są to urazy ostre, przeciążeniowe, kontaktowe czy bezkontaktowe. FMS nie uwzględnia również zmian, jakich doświadcza sportowiec w trakcie sezonu (15). FMS dąży do dychotomizacji ryzyka urazu, podczas gdy zawsze będzie to prawdopodobieństwo. Co więcej, jak możemy oceniać ryzyko na podstawie 7 testów ????

Zmniejszenie ryzyka byłoby ostatecznie oparte na interwencji, a nie na badaniach. Jeśli wykazano, że dana interwencja zmniejsza prawdopodobieństwo urazu, lepiej jest poświęcić czas, aby wszyscy sportowcy ją wykonali, niż przeprowadzać badania przesiewowe dla tych, którzy mogą odnieść z niej niewielkie korzyści.

Podoba mi się test Nordic Curl. Jest to zarazem świetne ćwiczenie, każdy kto ze mną ćwiczy ma je w planie jako obowiązkowe. Dowody wykazały, że wykorzystanie owego ćwiczenia w planach treningowych zmniejsza ryzyko naciągnięcia grupy kulszowo-goleniowej zarówno sportowców o wysokim, jak i niskim ryzyku wystąpienia naciągnięć, co sprawia, że stosowanie tej interwencji nie stanowi problemu dla większości sportowców dyscyplin zespołowych (16).

Jak to wygląda, działa czy nie?

Obecnie istnieją trzy metaanalizy, w dużej mierze uznawane za najwyższy poziom dowodów, które nie wykazały ważności FMS jako narzędzia do przewidywania urazów (2, 3, 4).

Pomimo szerokiego zastosowania na wielu poziomach lekkoatletyki, brak jest solidnych dowodów przemawiających za dalszym stosowaniem FMS do oceny ryzyka urazu. W obecnym badaniu kohorta męskiego personelu wojskowego wykazała "niewielki" związek między złożonym wynikiem FMS a urazem, ale należy zakwestionować przydatność kliniczną tego niewielkiego związku.

Istnieje wiele problemów związanych z badaniami włączonymi do metaanalizy. Mimo że FMS jest reklamowany jako narzędzie do przewidywania urazów, badania włączone do przeglądu nie zdefiniowały odpowiednio "urazu" (17, 18, 19, 20).

Wiem, że jak pompujemy kupe hajsu w projekt to się ma nam to zwrócić, ale jawne opychanie farmazonów to co innego.

Właściwa definicja urazu jest kluczowa dla określenia ważności każdego narzędzia, które może przewidywać ryzyko urazu i istnieją konsensusy, na których można oprzeć taką definicję (21). Biorąc pod uwagę dowody na to, że wzorce ruchowe zmieniają się w ciągu sezonu, badania obejmujące dłuższe okresy obserwacji mogłyby wypaczyć dane, ponieważ kompetencje ruchowe prawdopodobnie zmieniają się w ciągu sezonu.

 

Obecne najlepsze dowody poddają w wątpliwość wykorzystanie FMS do przewidywania urazów we wszystkich czterech sportach. W związku z tym, FMS nie jest w stanie przewidzieć ryzyka urazu we wszystkich dyscyplinach sportowych, które zostały do tej pory zbadane.

 • Moran i wsp. 2017: Związek pomiędzy punktacją kompozytową FMS a urazem nie wspiera jego zastosowania jako narzędzia predykcji urazów. Istnieją umiarkowane dowody, które zalecają odrzucenie stosowania FMS do przewidywania urazów w piłce nożnej.
 • Dorrel i wsp. 2015: Dowody nie wspierają ważności predykcyjnej FMS.
 • Bonazza i wsp. 2017: FMS ma doskonałą rzetelność między- i wewnątrz-rateralną, niezależnie od doświadczenia lub certyfikacji osoby administrującej test. FMS nie jest wspierany jako narzędzie do przewidywania urazów; jednak osoby z wynikiem <14 mają zwiększone szanse na doznanie urazu.
 • FMS wykazał przyzwoitą rzetelność w punktacji, ale wynik graniczny 14 nie ma żadnych mocnych dowodów na przewidywanie urazów we wszystkich dyscyplinach sportowych. Próba wykorzystania programu do dychotomizacji ryzyka urazu nie uwzględnia wieloczynnikowej natury ryzyka urazu.
 • W trzech różnych metaanalizach FMS nie wykazał przydatności jako narzędzie do przewidywania urazów.
 • Prawdopodobnie lepiej będzie, jeśli wdrożymy interwencje mające na celu zmniejszenie ryzyka urazu w określonych populacjach sportowców, zamiast wybierać sportowców, którzy znajdą się poniżej pewnego progu na ogólnym ekranie ruchowym.

 1. Cook, G. (2010) Movement: Functional Movement Systems: Screening, Assessment, Corrective Strategies. On Target Publications.
 2. Moran RW, Schneiders AG, Mason J, Sullivan SJ. Do Functional Movement Screen (FMS) composite scores predict subsequent injury? A systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017 Mar 30.
 3. Bonazza NA, Smuin D, Onks CA, et al. Reliability, validity, and injury predictive value of the functional movement screen: a systematic review and meta-analysisAm J Sports Med 2017; 45:725-32.
 4. Dorrel BS, Long T, Shaffer S, et alEvaluation of the functional movement screen as an injury prediction tool among active adult populations: a systematic review and meta-analysisSports Health 2015; 7:532-7.
 5. Bahr R. Why screening tests to predict injury do not work--and probably never will….:a critical reviewBr J Sports Med 2016; 50:776-80.
 6. Kiesel K, Plisky PJ, Voight ML. Can serious injury in professional football be predicted by a preseason functional movement screen? N Am J Sports Phys Ther 2007; 2(3):147-158
 7. Knapik JJ, Cosio-Lima LM, Reynolds KL, Shumway RS. Efficacy of functional movement screening for predicting injuries in Coast Guard cadetsJ Strength and Cond Res 2015; 29(5):1157-1162
 8. Kiesel K, Butler RJ, Plisky PJ. Prediction of injury by limited and asymmetrical fundamental movement patterns in American football playersJ Sports Rehabil. 2014;23(2):88-94
 9. Moher, D., et al., Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev, 2015. 4: p. 1.
 10. Higgins, J.P.T., et al., The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ, 2011. 343.
 11. Schroeder AN, Comstock RD, Collins CL, Everhart J, et alEpidemiology of overuse injuries among high-school athletes in the United States. J Pediatr. 2015 Mar;166(3):600-6.
 12. Gabbett T. The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harderBr J Sports Med 2016 Mar;50(5):273-80
 13. Elliot MC, Zarins B, Powell JW, Kenyon CD. Hamstring muscle strains in professional football players: a 10-year review. Am J Sports Med. 2011 Apr;39(4):843-50.
 14. Knapik J, Graham B, Cobbs J, et al. A prospective investigation of injury incidence and injury risk factors among army recruits in military police training. BMC Musculoskelet Disord. 2013 Jan 17;14:32.
 15. Zeppieri G, Lentz T, Moser M, Farmer K. Changes in hip range of motion and strength in collegiate baseball players over the course of a competitive season: a pilot study. Int J Sports Phys Ther. 2015 Aug;10(4):505-13.
 16. Goode A, Reiman MP, Harris L, et al. Eccentric training for prevention of hamstring injuries may depend on intervention compliance: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2015 Mar;49(6):349-56
 17. Shojaedin SS, Letafatkar A, Hadadnezhad M, et al. Relationship between functional movement screen score and history of injury and identifying the predictive value of the FMS for injury. Int J Inj Contr Saf Promot 2014;21:355-360.
 18. Zalai D, Panics G, Bobak P, et alQuality of functional movement patterns and injury examination in elite-level male professional football playersActa Physiol Hung 2015;102:34-42.
 19. McGill SM, Andersen JT, Horne AD. Predicting performance and injury resilience from movement quality and fitness scores in a basketball team over 2 yearsJ Strength Cond Res 2012;26:1731-9.
 20. McGill S, Frost D, Lam T, et al. Can fitness and movement quality prevent back injury in elite task force police officers? A 5-year longitudinal study. Ergonomics 2015;58:1682-9
 21. Roos KG, Marshall SW. Definition and usage of the term “overuse injury” in the US high school and collegiate sport epidemiology literature: a systematic review. Sports Med 2014;44:405-421.
 22. Tyler TF, Nicholas SJ, Campbell RJ, McHugh MP. The association of hip strength and flexibility with the incidence of adductor muscle strains in professional ice hockey players. Am J Sports Med. 2001 Mar-Apr;29(2):124-8.
 23. Grimm NL, Jacobs JC Jr, Kim J, Denney BS, Shea KG. Anterior Cruciate Ligament and Knee Injury Prevention Programs for Soccer Players: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med. 2015 Aug;43(8):2049-56.
 24. Jones C, Griffiths PC, Mellalieu SD. Training Load and Fatigue Marker Associations with Injury and Illness: A Systematic Review of Longitudinal Studies. Sports Med. 2017 May;47(5):943-974.

Zobacz jak można ćwiczyć mądrze i efektywnie.

Podaj imię i adres email.

Zapisz się!