Kamil Malinowski

Kamil Malinowski jest konsultantem, wykładowcą akademickim WSEWS w Warszawie, trenerem i terapeutą

Łączy dwa światy wewnętrznej spójności w postaci tworzenia ram rehabilitacji sportowej oraz zewnętrznej skuteczności w roli treningu siłowego jako prewencja kontuzji.

Jako szkoleniowiec i wykładowca prowadzi prelekcję na największych branżowych targach Physio Expert Summit, FIWE, EU4YA, PEI i podobne. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele osobiste i zawodowe poprzez dostarczanie kompetencji trenerskich – umiejętności zarządzania programowania, zmiennych treningu, monitoringu w sporcie oraz prewencji kontuzji. Te wartości umożliwiają osiąganie wyznaczonych celów w życiu zawodowym i osobistym. Bazują one na wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin nauk i przyjmują formę konkretnych narzędzi stosowanych w praktyce.
Malinowski w znaczący sposób przyczynił się do naukowego zdefiniowania i sklasyfikowania oraz rynkowego i medialnego spopularyzowania dziedziny kompetencji trenera jako jedyna osoba w Polsce stworzyła system analizy i diagnostyki funkcjonalnej dla REPs Polsa (największa akredytowana organizacja dla trenerów).

Napisał 12 książek, jest autorem licznych artykułów publikowanych w Polsce. Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe. Wdraża projekty, konsultuje, prowadzi warsztaty i szkolenia, wydaje produkty cyfrowe na wielu rynkach, wykłada na uczelniach wyższych.

Jego wizją jest tworzenie świadomego trenera i fizjoterapeuty, a misją edukacja rozumiana jako nieustanny i wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy, pozwalający na ewolucję w każdym aspekcie życia. Jego motto życiowe brzmi: „To a great mind nothing is little”

Wartości, które wyznaje, to:
• Rozwój – stale ewoluować duchowo, intelektualnie, społecznie, emocjonalnie, finansowo;
• Skuteczność – pokazywać na mierzalnych wynikach osiągane rezultaty;
• Humanizm – kierować się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka jako celu samego w sobie;
• Wolność – żyć w oparciu o własny światopogląd i pomagać ludziom i organizacjom wyjść z ograniczeń;
• Pełnia – doświadczać życia we wszystkich jego przejawach, zarówno dobrych i złych, łącząc to, co rozdzielone, w jeden spójny koncept


Ściskam SHERLOCK
WSPÓŁPRACA
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 przez Kamil Malinowski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram