Darmowe lekcje o kontuzjach stawu kolanowego 👉

Czy Single Leg Box Squat to idealne ćwiczenie po ACLR?

Czy wiesz, że rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACLR) jest jednym z najczęstszych zabiegów ortopedycznych, którym poddają się sportowcy i osoby aktywne fizycznie. Jednym z głównych celów rehabilitacji po ACLR jest przywrócenie siły mięśnia czworogłowego, która jest kluczowa dla funkcji stawu kolanowego i jakości życia pacjentów.

Jednak pomiar siły mięśnia czworogłowego nie jest prosty i często wymaga drogiego i niedostępnego sprzętu. 

Czy istnieje prostszy i tańszy sposób oceny siły mięśnia czworogłowego po ACLR?

  Wiedza za 0 zł  

Jak stworzyć skuteczny plan, który sprawi, że Twój zawodnik wróci do sportu?

Trening to środek do celu. Pokażę, Ci jak stworzyć skuteczny plan, dzięki któremu moi sportowcy wracają do sportu po ACLR. To sprawia, że cieszą się zdrowiem i sportem, non- stop polecając mnie znajomym.
Zapisz się na mailowe lekcje za 0 zł.
Zajmijmy się tym wspólnie. Jeśli chcesz nauczyć się takiego podejścia, pokażę Ci swój proces oraz udostępnię moje materiały i narzędzia.
Odbieram bezpłatne lekcje ➼

Odpowiedź brzmi tak! W tym artykule przedstawimy test SLBS, który jest łatwy do wykonania, nie wymaga specjalnego sprzętu i ma silną korelację z siłą mięśnia czworogłowego mierzoną za pomocą dynamometru izokinetycznego, który jest uważany za złoty standard. Ponieważ wielu klinicystów nie ma dostępu do dynamometru izokinetycznego, mogą zdecydować się na pomiar siły mięśni czworogłowych za pomocą maksymalnych testów z jednym powtórzeniem na maszynie do wyprostu kolana, ręcznych dynamometrów lub testów skoku.

 

Jednak te alternatywy również mają swoje ograniczenia. Maszyny do wyprostu kolan i ręczne dynamometry mają swoją cenę, a na testy skoku mogą wpływać inne czynniki niezwiązane z siłą (np. strach przed ruchem). Dostępnym, niedrogim sposobem pomiaru siły mięśni czworogłowych może być test SLBS.
W tym przekrojowym badaniu zbadano ważność testu jako pomiaru siły mięśnia czworogłowego w porównaniu z dynamometrią izokinetyczną u osób po ACLR.

 

Siła mięśnia czworogłowego jest powiązana z wynikami zgłaszanymi przez pacjentów, ryzykiem ponownego urazu i rozwojem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL.

 

W niniejszym badaniu oceniono pierwszych 50 kobiet i 50 mężczyzn uczestniczących w badaniu Supervised exercise therapy and Patient Education Rehabilitation (SUPER-Knee). Uczestnicy zostali włączeni do badania, jeśli byli 9-36 miesięcy po ACLR, w wieku 18-40 lat w momencie operacji, nie byli poddawani fizjoterapii kolana i nadal mieli "objawowe kolano". Objawowe kolano zdefiniowano jako posiadające wynik poniżej 80/100 w skali Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score-4 (KOOS4; średni wynik podskal bólu, objawów, funkcjonowania w sporcie/rekreacji i jakości życia).

 


Aby wykonać test wstawania na jednej nodze (4), uczestnicy usiedli na krawędzi boxa, stołu, kozetki. Wysokość została dostosowana tak, aby kąt testowanego kolana wynosił 90°. Uczestnicy trzymali ręce na wysokości klatki piersiowej, a nogę nietestową oderwali od podłoża. Zostali poinstruowani, aby "podnieść się do pozycji stojącej i z powrotem, aż do lekkiego dotknięcia krzesełka boxa itp"
tyle razy, ile to możliwe. Metronom został ustawiony na 45 uderzeń na minutę (jedno uderzenie w górę, jedno w dół), aby upewnić się, że uczestnicy wykonują ćwiczenia na jednej nodze.

 


Test kończył się, gdy uczestnicy nie byli już w stanie kontynuować podciągnięć na jednej nodze lub po trzech ostrzeżeniach za naruszenie protokołu testu (np. dotknięcie ziemi nogą nietestową, utrata tempa z metronomem, niekontrolowane lądowanie- brak fazy ekscentrycznej).

 

Rejestrowano liczbę powtórzeń na jednej nodze i pytano uczestników co powstrzymało ich przed kontynuowaniem (np. zmęczenie, równowaga). Pomiędzy testowaniem lewej (zawsze testowanej jako pierwsza) i prawej strony zapewniono 3-minutowy odpoczynek.
Siła mięśnia czworogłowego była również mierzona izometrycznie przy 60° zgięciu kolana przy użyciu dynamometru izokinetycznego. Uczestnicy wykonali 3 próby maksymalnego wysiłku na każdej nodze z 60-sekundowym odpoczynkiem pomiędzy próbami. Ból kolana podczas unoszenia jednej nogi i izometrycznych testów siły mięśni czworogłowych oceniano na 100-mm wizualnej skali analogowej (0 = brak bólu, 100 = silny ból).

 

Średnia (odchylenie standardowe, SD) wieku 100 uczestników wynosiła 30 (6) lat, a mediana (przedział międzykwartylowy, IQR) czasu od operacji wynosiła 31 (24-35) miesięcy. Średni (SD) wynik KOOS4 wynosił 64,1 (12,5) na 100.
W teście SLBS uczestnicy uzyskali medianę (IQR) wyników 13 (9-20) po stronie kończyny ACLR i 17 (11-24) po stronie przeciwnej, co daje średni (SD) wskaźnik symetrii kończyn wynoszący 85% (36%). W izometrycznym teście siły mięśnia czworogłowego średni szczytowy moment obrotowy (SD) wynosił 2,09
(0,53) Nm/kg na kończynie ACLR i 2,33 (0,58) Nm/kg na kończynie kontralateralnej przy średniej (SD) symetrii kończyny wynoszącej 90% (12%). W obu testach odnotowano minimalny ból (mediana 10/100).

 

Stwierdzono nieliniową zależność między wydajnością SLBS a siłą izometryczną czworogłowych, gdzie tempo wzrostu siły czworogłowych osłabło przy wyższych wynikach w teście SLBS (patrz rysunek 1). Zależność tę zaobserwowano zarówno dla ACLR, jak i kończyn kontralateralnych.

 

Image

Inne czynniki mogą wpływać na wyniki testu unoszenia jednej nogi, takie jak równowaga, siła innych grup mięśni (np. pośladków) i wewnętrzna motywacja, które nie zostały uwzględnione w analizie danych.

Kolejnym ograniczeniem jest porównanie testu SLBS z izometrycznym pomiarem siły mięśnia czworogłowego. Porównanie z prawdziwym złotym standardem izokinetycznej siły mięśnia czworogłowego mogło być bardziej odpowiednie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że test SLBS ma być zastępczą miarą siły mięśnia czworogłowego w określonym zakresie ruchu.

Podczas pomiaru siły mięśnia czworogłowego po urazie lub operacji ACL, test SLBS może być niedrogą alternatywą dla izokinetycznego testu siły. Główną zaletą testu jest to, że wymaga on niewielkiej ilości sprzętu: regulowanej kozetki, boxa, krzesełka, goniometru (aplikacja mobilna też może być) i metronomu. Większość ośrodków rehabilitacyjnych prawdopodobnie posiada te elementy wyposażenia, a na smartfony można pobrać wiele bezpłatnych aplikacji z metronomem i goniometrem.


Musimy być jednak świadomi ograniczeń testu. Zgodnie z wynikami tych badań, związek między siłą mięśnia czworogłowego a wydajnością SLBS zaczyna słabnąć wraz z większą liczbą powtórzeń na jednej nodze, które można wykonać. Oznacza to, że pacjenci z "wyższymi" wynikami mogą osiągnąć te liczby z powodu innych czynników (np. wewnętrznej motywacji).

Ogólnie rzecz biorąc, test SLBS jest dobrym dodatkiem do zestawu testów, ale nadal należy oceniać siłę mięśnia czworogłowego (i innych mięśni) na więcej niż jeden sposób. Na przykład, testy skoku są powiązane z siłą mięśnia czworogłowego (pomimo wpływu strachu przed ponowną kontuzją) i są zalecane jako część testów powrotu do sportu w celu oceny ogólnej funkcji kolana.

Test SLBS może być użytecznym narzędziem do monitorowania postępów w rehabilitacji po ACLR i motywowania pacjentów do poprawy siły mięśnia czworogłowego. Test ten może być również stosowany jako wskaźnik gotowości do powrotu do sportu lub aktywności fizycznej.

Masz pacjentów z ACLR napisz w komentarzu jakich testów używasz jako całej baterii testów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym teście i jego zastosowaniach, zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem badania, które znajdziesz pod tym linkiem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7580681/

 

  1. West T, Bruder A, Crossley K, Girdwood M, Scholes M, To L, Couch J, Evans S, Haberfield M, Barton C, Roos E, De Livera A, Culvenor A (2023) Does the one-leg rise test reflect quadriceps strength in individuals following anterior cruciate ligament reconstruction? Phys Ther Sport, 63,104-111.
  2. Lepley LK. Deficits in Quadriceps Strength and Patient-Oriented Outcomes at Return to Activity After ACL Reconstruction: A Review of the Current Literature. Sports Health. 2015;7(3):231-8. 10.1177/1941738115578112
  3. Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. Br J Sports Med. 2016;50(13):804-8. 10.1136/ bjsports-2016-096031
  4. Culvenor AG, Ruhdorfer A, Juhl C, Eckstein F, Øiestad BE. Knee extensor strength and risk of structural, symptomatic, and functional decline in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Arthrit Care Res. 2017;69(5):649-58. 10.1002/acr.23005
  5. Culvenor AG, Collins NJ, Guermazi A, Cook JL, Vicenzino B, Whitehead TS, et al. Early patellofemoral osteoarthritis features one year after anterior cruciate ligament reconstruction: symptoms and quality of life at three years. Arthrit Care Res. 2016;68(6):784-92. 10.1002/acr.22761

Darmowe lekcje o kontuzjach stawu kolanowego 👉

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 przez Kamil Malinowski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram