Mało śpisz? Dużo tracisz.

Ten artykuł pochodzi z SHERLOCK TALKING

SHERLOCK TALKING to mój portal i żywa społeczność dla ludzi, którzy mają własną firmę lub zamierzają ją założyć. Możesz zadawać pytania, dostajesz artykuły z fizjoterapii, treningu lekcje biznesu z książek, które nie ukazały się na polskim rynku, rekomendacje narzędzi i wiele więcej.
Dowiedz się wiecej o SHERLOCK TALKING
Podziel się:

Jeśli zapytalibyście zawodników lub trenerów, które czynniki pozatreningowe są najważniejsze dla zawodników, większość ludzi prawdopodobnie wymieniłaby odżywianie i sen jako swoje dwa najważniejsze wybory.

Jeśli zagłębimy się w tematykę regeneracji to najczęściej mówimy o odżywianiu, suplementacji itp. Jednak nie ma magicznej tabletki, która zastąpi zbawienny wpływ snu.

Wiadomo do najpopularniejszych supli wspierających regenerację nocną możemy zaliczyć

 • Witaminy D3+K2+A
 • Witamina B3
 • Melatonina
 • 5-HTP
 • Forskolina
 • GABA
 • Chmiel, rumianek, waleriana
 • DHA + EPA
 • Magnez
 • Ashwaganda

 

Sen jest podstawą zdrowia emocjonalnego i fizycznego każdej osoby. Niewystarczająca ilość snu i zaburzenia snu są jednym z czynników ryzyka wystąpienia takich chorób jak

 • cukrzyca typu 2,
 • otyłość, nadciśnienie,
 • udar,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • depresja,
 • raka oraz
 • śmierć.

 

Konsekwencją zburzeń snu jest często

 • zmęczenie w ciągu dnia,
 • upośledzona zdolność do wykonywania codziennych zadań związanych z pamięcią, uczeniem się, logicznym rozumowaniem i operacjami matematycznymi.

Ile śpimy, a ile powinniśmy spać?

Średni całkowity czas snu u zdrowych dorosłych spadł od połowy XX wieku z około 8–9 godzin na dobę w 1959 r. Do 7–8 godzin w 1980 r.

Obecnie National Sleep Foundation uważa za optymalne 7-9 godzina snu za optymalne dla generalnej populacji.

Zalecenia dla sportowców trenujących dla wyczynu to 9-10h!

Problem zaburzeń snu dotyka również sportowców. W jednym z badań na finlandzkich hokeistach stwierdzono, że co 4 zawodnik ma problemy ze snem. Z kolei metaanaliza 54 publikacji opublikowana na łamach British Journal of Sport Medicine wykazała, iż sportowcy często nie są w stanie osiągnąć zaleceń dotyczących snu podczas okresu treningowego czy zawodów. Borykają się z zaburzeniami snu w noc przed zawodami, w sytuacjach, gdy treningi odbywają się we wczesnych godzinach rannych czy w czasie zwiększonego obciążenia treningowego.

Czemu jest tak mało badań?

Nigdy nie wypowiedziałem się na temat snu. Najwyższy czas przedstawić badania, które pokazują jak bardzo strzelamy sobie w kolana jeśli mało śpimy. Ogólnie jest mało badań. Czemu? Jakbym Cię zapytał czy dołączysz do 12-tygodniowego badania treningowego ale będziesz spał codziennie po 5h to średnio to widzisz :P

Mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie zgłosiłbym się do takiego badania. Kiedy rekrutacja uczestników do badań nad konkretnym pytaniem badawczym jest niezwykle trudna, nie zobaczysz wielu badań podejmujących to konkretne pytanie.

Istnieje jednak wiele badań dotyczących wpływu długości snu na wydajność. Zakładam, że większość czytelników nie będzie zainteresowana opisywaniem miesiąc po miesiącu każdego badania badającego wpływ pojedynczej nocy ograniczenia lub pozbawienia snu na ostre wyniki siłowe, ale badań na ten temat jest całkiem sporo. Niedawna metaanaliza przeprowadzona przez Cravena i współpracowników podsumowała te badania (1) i pomyślałem, że może ona zainteresować czytelników SHERLOCK TALKING z jednego ważnego powodu: ograniczenie i pozbawienie snu nie wydaje się wpływać na ostre wyniki siłowe w takim stopniu, jak większość ludzi mogłaby podejrzewać.

Jak w przypadku każdej metaanalizy, badacze rozpoczęli od systematycznego przeszukiwania literatury. Badania uwzględnione w tej metaanalizie miały konstrukcję powtarzanych pomiarów (tzn. oceniały wydajność przed i po normalnej nocy snu oraz przed i po ograniczeniu lub pozbawieniu snu), były prowadzone na zdrowych dorosłych osobach i oceniały wydajność fizyczną zarówno w warunkach utraty snu (≤6 godzin snu w okresie 24 godzin), jak i przy normalnej kontroli snu (>6 godzin snu w okresie 24 godzin). Wykluczono badania, w których interwencja utraty snu miała miejsce przez wiele nocy (ponieważ badacze byli zainteresowani efektami ostrymi), jeśli uczestnikom podawano środki pobudzające lub uspokajające lub jeśli badanie przeprowadzono w populacjach o nieprawidłowych zachowaniach podczas snu (na przykład u osób z zaburzeniami snu).

Po zidentyfikowaniu badań spełniających te kryteria, badacze rozdzielili je na podstawie rodzaju wydajności ocenianej w badaniu: wydajność mocy anaerobowej, szybkość/moc, wydajność ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności, wydajność wytrzymałościowa, wydajność siłowa, wydajność wytrzymałościowa oraz wydajność oparta na umiejętnościach. Opisy każdej kategorii sprawności oraz przykłady testów sprawnościowych, które pasują do każdej kategorii, można znaleźć w tabeli 1. Na potrzeby tego opracowania skupię się głównie na wydajności siłowej i wytrzymałościowej.

 

 

Następnie badacze przeprowadzili serię metaanaliz określających wpływ utraty snu na każdy wynik. Ponadto przeprowadzili subanalizy badające wpływ deprywacji snu (brak snu) versus ograniczenie snu (skrócony sen) na każdy wynik. W stosownych przypadkach przeprowadzili dodatkowe subanalizy badające wpływ wczesnego ograniczenia snu (późne chodzenie spać i budzenie się o normalnej porze) versus późne ograniczenie snu (chodzenie spać o normalnej porze i wczesne budzenie się) na każdy wynik. Różne rodzaje utraty snu przedstawiono na rycinie 1. Na koniec przeprowadzili meta-regresje, aby ocenić związek między czasem czuwania a obniżeniem wydajności. Warto zauważyć, że badacze dokonali metaanalizy procentowych zmian w wydajności, zamiast obliczać standaryzowane średnie różnice w rodzinie Cohen's d wielkości efektu.

77 badań spełniło kryteria włączenia i zostało włączonych do tej metaanalizy. W sumie badania te obejmowały 58 pomiarów mocy anaerobowej, 32 pomiary szybkości/siłowej wytrzymałości, 27 pomiarów wydajności ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności, 66 pomiarów siły, 22 pomiary wytrzymałości, 9 pomiarów wytrzymałości siłowej i 13 pomiarów wydajności opartej na umiejętnościach.

Tabela 2 przedstawia wszystkie wyniki metaanalizy.

Jak widać, utrata snu znacząco zmniejszyła wydajność we wszystkich sześciu kategoriach.

 

Sen a siła i wytrzymałość

Ryciny 2 i 3 pokazują wpływ utraty snu na wydajność siłową i wytrzymałość siłową.

Wydajność siłowa spadła średnio tylko o 2,85%, natomiast wydajność wytrzymałościowa spadła o 9,85%.

 

Warto jednak zauważyć, że szacunkowy efekt wytrzymałości siłowej uzyskano na podstawie zaledwie pięciu badań, więc jest to stosunkowo niedokładne oszacowanie.

 

 

JEDNORAZOWY DŁUGOTRWAŁY BRAK SNU

 • 64h bez snu w znacznym stopniu ograniczyła wydajność skoku w pionie (vertical jump), izokinetyczną siłę wyprostu kolana, jednak siła izometryczna i szybkość sprintu na 40m pozostały bez zmian
 • Brak snu musi trwać przynajmniej 30h , aby miał istotny wpływ na wynik sportowy.
 • Moc maksymalna, moc szczytowa i średnia moc zmniejszyły się po 36h bez snu. 24h bez snu nie zmniejszyły parametrów.

 

Wreszcie, istniał bezpośredni związek między obniżeniem wydajności a czasem czuwania - związek ten był statystycznie istotny dla badań z ograniczeniem snu (p<0,001) i ledwie nieistotny dla badań z deprywacją snu (p = 0,051). Innymi słowy, słabo przespana noc ma większy negatywny wpływ na wydajność wieczorem niż rano, a późne ograniczenie snu ma większy negatywny wpływ na wydajność o danej porze dnia niż wczesne ograniczenie snu (tj. jeśli test wydajności ma miejsce o godzinie 15:00, osoba badana byłaby obudzona przez dłuższy czas przed godziną 15:00 w wyniku późnego ograniczenia snu niż wczesnego ograniczenia snu). Zależność tę można zobaczyć na rycinie 4.

 

 

Powtarzający się deficyt snu

Będzie występował znacznie częściej niż jednorazowy długotrwały brak snu.

 • Funkcje psychomotoryczne i zadania wymagające szybkiego czasu reakcji, będą narażone w większym stopniu na konsekwencje nawet jednej nie w pełni przespanej nocy. Motoryka duża (siła mięśni, siła płuc, wytrzymałość podczas biegu) jest znacznie mniej narażona na konsekwencje deprywacji snu.
 • Submaksymalne i długotrwałe wysiłki, będą bardziej dotknięte niż maksymalne
  i krótkotrwałe.
 • Obecne dowody naukowe sugerują kumulacyjny efekt zmęczenia spowodowanego brakiem snu.

Interesujący przegląd literatury związany z wpływem zaburzeń snu na sportowca poczynił Fullagar ze wspólnikami. Jego praca zatytułowana “Sleep and Athletic Performance: The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise.” I opublikowana na łamach Sport Medicine jest obszernym rozwinięciem powyższej tematyki.

 

Jak sen wpływa na kontuzje?

Zarówno u młodzieży jak u dorosłych sportowców statystycznie ryzyko kontuzji będzie wzrastać, gdy przewlekle będą notować czas snu poniżej 8h. Wyniki metaanalizy sugerują, że nieletni i dorośli z problemami ze snem mogą mieć nawet 1,7 raza większe ryzyko. Ryzyko również wzrośnie u osób, które śpią statystycznie zbyt długo.

 

Testosteron i libido

Mówiąc o maksymalizacji wyniku sportowo nie sposób nie wspomnieć o hormonach, a zwłaszcza jednym – testosteronie.

Sen będzie miał bardzo istotny wpływ na sekrecję testosteronu, a tym samym na wszelkie konsekwencje związane z jego niedoborem.
W sporcie będzie to odgrywało wyjątkowo istotną rolę. Aby zrozumieć jak duży wpływ na poziom testosteronu ma sen zdecydowałem się przytoczyć jako ciekawostkę badanie zatytułowane: „Wpływ 1 tygodnia ograniczenia snu na poziom testosteronu u młodych zdrowych mężczyzn”.
Grupie badanych mężczyzn ograniczono ilość snu do 5h (co stanowi, stan co najmniej 15% populacji USA).

 

W efekcie narzuconych ograniczeń spadek poziomu testosteronu w surowicy w ciągu dnia wynosił między 10, a 15%.

 

Dla porównania fizjologiczny średni spadek testosteronu w surowicy oscyluje na poziomie 1-2% rocznie.

Mało snu- małe wyniki

Ogólnie rzecz biorąc, ta metaanaliza wykazała, że ostra utrata snu ma negatywny wpływ na wydajność siłową, ale wielkość tego wpływu jest dość mała. Ponadto utrata snu wydaje się mieć większy negatywny wpływ na wyniki wytrzymałości siłowej - jedna noc krótkiego snu prawdopodobnie będzie miała większy negatywny wpływ na twoją siłę 10RM i ogólną tolerancję objętości niż na twoją siłę 1RM. Wreszcie, jeśli musisz wziąć jedną noc zmniejszonego snu, może być lepiej zdecydować się na wczesne ograniczenie snu niż późne ograniczenie snu, jeśli masz możliwość wyboru.

 

Podczas gdy wyniki obecnej metaanalizy są proste, jest jeszcze kilka czynników do rozważenia. Po pierwsze, jest prawdopodobne, że negatywny wpływ utraty snu na wydajność siłową zwiększa się po wielu nocach utraty snu. Innymi słowy, spanie 5 godzin jednej nocy może zmniejszyć wydajność siłową tylko o ~3%, ale spanie 5 godzin na noc przez tydzień z rzędu prawdopodobnie zmniejszy wydajność siłową w znacznie większym stopniu (2).

 

Po drugie, nie powinniśmy koniecznie zakładać, że niewielki wpływ na ostrą wydajność implikuje, że stały słaby sen będzie miał niewielki wpływ na hipertrofię i przyrost siły w czasie. Nie ma badań bezpośrednio oceniających wpływ długiego snu na wzrost mięśni i przyrost siły, ale w swojej praktyce trenerskiej konsekwentnie obserwuję, że zawodnicy osiągają wyraźnie gorsze wyniki podczas dłuższych okresów słabego snu.

 

Wreszcie, prawdopodobnie negatywny wpływ utraty snu na wyniki siłowe zależy od stopnia umiejętności motorycznych wymaganych w danym ćwiczeniu.

 

Jedna noc słabego snu może mieć minimalny wpływ na twoje 1RM w ćwiczeniach na bicka ale może mieć znacznie większy wpływ na 1RM w przysiadzie, a jeszcze większy na 1RM w snatchu.

 

Co zrobić by lepiej spać? #dobry tip

Ogranicz ekspozycję na niebieskie światło w czasie poprzedzającym zasypianie
(np. telefon,komputer).

 • Zadbaj o zaciemnienie pomieszczenia, w którym śpisz.
 • Zadbaj o komfort termiczny.
 • Zadbaj o wyciszenie emocjonalne przed snem (nie planuj pracy przed snem, czy nie wykonuj emocjonujących rozmów telefonicznych).
 • Zaplanuj swój rytm dobowy i staraj się go praktykować regularnie. Kładź się do łóżka i planuj pobudkę o podobnych porach.
 • Wyeliminuj poranne drzemki
 • Po przebudzeniu staraj się przebywać w jasnym świetle (o ile to możliwe, świetle słonecznym). Unikaj funkcjonowania w półmroku o poranku.
 • Unikać spożywania dużej ilości płynów przed snem (może mieć wpływ na nocne wizyty w toalecie).
 • Wyeliminuj spożycie substancji pobudzających przed snem. Nawet spożycie kawy w godzinach popołudniowych może mieć negatywny wpływ na komfort zasypiania i jakość snu. Zrezygnuj z BCAA przed sesją wieczorną!
 • Nie trenuj późnym wieczorem- kortyzol.
 • Alkohol zawsze będzie negatywnie wpływał na jakość snu.

 

Im trening jest intensywniejszy, np. trening siły, mocy to lepiej się wyślij i nie oglądaj Netflixa do późna:P

Zauważyliście, że ostatnio ludzie mają potężny problem by spać?

 

 1. Craven J, McCartney D, Desbrow B, Sabapathy S, Bellinger P, Roberts L, Irwin C. Effects of Acute Sleep Loss on Physical Performance: A Systematic and Meta-Analytical Review. Sports Med. 2022 Jun 16. doi: 10.1007/s40279-022-01706-y. Epub ahead of print. PMID: 35708888.
 2. Knowles OE, Drinkwater EJ, Urwin CS, Lamon S, Aisbett B. Inadequate sleep and muscle strength: Implications for resistance training. J Sci Med Sport. 2018 Sep;21(9):959-968. doi: 10.1016/j.jsams.2018.01.012. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29422383.
 3. Schmid SM, Hallschmid M, Schultes B. The metabolic burden of sleep loss. Lancet Diabetes Endocrinol.
 4. 2015 Jan;3(1):52-62. Epub 2014 Mar 25. Review. Erratum in: Lancet Diabetes Endocrinol. 2014 May
 5. Amihaesei IC, Mungiu OC. Main neuroendocrine features and therapy in primary sleep troubles. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2012;116:862–866.
 6. Ferrara M, De Gennaro L. How much sleep do we need?. Sleep Med Rev. 2001;5(2):155-179
 7. https://www.sleepfoundation.org
 8. Tuomilehto H, Vuorinen VP, Penttilä E, Kivimäki M, Vuorenmaa M,Venojärvi M,Airaksinen O, Pihlajamäki J. Sleep of professional athletes: Underexploited
 9. Effects of training and competition on the sleep of elite athletes: a systematic review and meta-analysis. Spencer Stuart Haines Roberts, Wei-Peng Teo, Stuart Anthony Warmington
 10. ASCA Recovery Review – Science vs. Practice Jo Vaile, PhD and Shona Halson, PhD, Stuart Graham Australian Institute of Sport
 11. Bulbulian, R., Heaney, J.H., Leake, C.N., Sucec, A.A. & Sjoholm, N.T. The effect of sleep deprivation and exercise load on isokinetic leg strength and endurance. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 73: 273-7. 1996.
 12. Souissi, N., Sesboue, B., Gauthier, A., Larue, J. & Davenne, D. Effects of one night’s sleep deprivation on anaerobic performance the following day. European Journal of Applied Physiology. 89: 359-66. 2003.
 13. Takeuchi, L., Davis, G.M., Plyley, M., Goode, R. & Shephard, R.J. Sleep deprivation, chronic exercise and muscular performance. Ergonomics. 28: 591-601. 1985.
 14. Reilly, T. & Deykin, T. Effects of partial sleep loss on subjective states, psychomotor and physical performance tests. Journal of Human Movement Studies. 9:157-170. 1983.
 15. Reilly, T. & Hales, A., Effects of partial sleep deprivation on performance measures in females. In: Contemporary Ergonomics, E.D. McGraw, eds. Taylor and Francis: London, 1988. pp. 509-513.
 16. ASCA Recovery Review – Science vs. Practice Jo Vaile, PhD and Shona Halson, PhD, Stuart Graham Australian Institute of Sport
 17.  Fullagar, Hugh & Skorski, Sabrina & Duffield, Rob & Hammes, Daniel & Coutts, Aaron & Meyer, Tim. (2014). Sleep and Athletic Performance: The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise. Sports Medicine. 45.
 18. Nedeltcheva AV, Kilkus JM, Imperial J, Schoeller DA, Penev PD. Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. Ann Intern Med. 2010;153(7):435–441.
 19. Greer SM, Goldstein AN, Walker MP. The impact of sleep deprivation on food desire in the human brain. Nat Commun. 2013;4:2259.
 20. Chaput JP. Short sleep duration promoting overconsumption of food: A reward-driven eating behavior?. Sleep. 2010;33(9):1135- 1136.
 21. Cooper CB, Neufeld EV, Dolezal BA, Martin JL. Sleep deprivation and obesity in adults: a brief narrative review. BMJ Open Sport Exerc Med. 2018;4(1): e000392.Published 2018 Oct 4.
 22. Leproult R, Van Cauter E. Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in young healthy men. JAMA. 2011;305(21):2173–2174.
 23. Gao B, Dwivedi S, Milewski MD, Cruz AI Jr.. CHRONIC LACK OF SLEEP IS ASSOCIATED WITH INCREASED SPORTS INJURY IN ADOLESCENTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. Orthop J Sports Med.   019;7(3 Suppl)
 24. Wang YB, Guo ZL, Zhang F, Zhang Y, Wang SS, Zhao Y. Sleep problems and injury risk among juveniles: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Sci Rep. 2017;7(1):9813. Published 2017 Aug 29. doi:10.1038/s41598-017-10230-3
 25. Kim YY, Kim UN, Lee JS, Park JH. The effect of sleep duration on the risk of unintentional injury in Korean adults. J Prev Med Public Health. 2014;47(3):150-157.
 26. Zizhen Xie, Fei Chen, William A. Li, Xiaokun Geng, Changhong Li, Xiaomei Meng, Yan Feng, Wei Liu & Fengchun Yu (2017) A review of sleep disorders and melatonin, Neurological Research, 39:6, 559-565,
 27. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2017/815Wichniak_PsychiatrPol2017v51i5.pdf
 28. Lewy AJ, Emens JS, Sack RL, Hasler BP, Bernert RA. Low, but not high, doses of melatonin entrained a free running blind person with a long circadian period. Chronobiol Int. 2002 May;19(3):649-58.
 29. Waterhouse, J., Atkinson, G., Edwards, B. & Reilly, T. The role of a short post-lunch nap in improving cognitive, motor, and sprint performance in participants with partial sleep deprivation. Journal of Sports Sciences. 25: 1557-66. 2007.
Podziel się:
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 przez Kamil Malinowski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram