Darmowe lekcje o kontuzjach stawu kolanowego 👉

Czy Wczesna Rekonstrukcja ACL to Najlepszy Wybór? Sprawdź, jak Ochronić Łąkotki i Zapobiec Kolejnym Kontuzjom!

Hej wszystkim! Czy wiesz, że Twoje decyzje dotyczące leczenia zerwanego ACL mogą wpłynąć na przyszłość Twoich łąkotek? Odkryj najnowsze badania i dowiedz się, jak zadbać o zdrowie swoich kolan!

 

Czy wczesna rekonstrukcja ACL naprawdę chroni łąkotki?

Ostatnie badania sugerują, że leczenie zachowawcze zerwanego ACL może być równie skuteczne co rekonstrukcja. To odkrycie może zmienić nasze podejście do kontuzji kolana i powrotu do pełnej sprawności.

Czy zerwane ACL faktycznie wpływa na stabilność kolana i zwiększa ryzyko uszkodzenia łąkotki? Dowiedzmy się razem, jakie są najnowsze informacje na ten temat i jak możemy zadbać o zdrowie naszych kolan. Zapraszam do lektury!

Jeśli chcecie poprawić siłę, zakres ruchu i funkcjonalność swojego kolana, sprawdźcie dołączcie do wiedzy za 0 zł! Bądźcie z nami, a dowiecie się więcej na ten temat! 🦵💪

  Wiedza za 0 zł  

Jak stworzyć skuteczny plan, który sprawi, że Twój zawodnik wróci do sportu?

Trening to środek do celu. Pokażę, Ci jak stworzyć skuteczny plan, dzięki któremu moi sportowcy wracają do sportu po ACLR. To sprawia, że cieszą się zdrowiem i sportem, non- stop polecając mnie znajomym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rehabilitacji ACL? Zapisz się na nasze darmowe lekcje i bądź na bieżąco z najnowszymi badaniami!
Zapisz się na mailowe lekcje za 0 zł.
Odbieram bezpłatne lekcje ➼

METODY


Dane z badania COMPARE zostały wykorzystane do ustalenia, czy wczesna rekonstrukcja ACL chroni łąkotkę przed nowymi zerwaniami. Do tego dużego badania COMPARE włączono pacjentów w wieku od 18 do 65 lat z ostrym zerwaniem ACL. Randomizowano ich do wczesnej rekonstrukcji ACL lub rehabilitacji, po której następowała opcjonalna opóźniona rekonstrukcja ACL po trzymiesięcznym okresie pierwotnego leczenia nieoperacyjnego. Wyniki tego RCT wykazały, że osoby, które przeszły wczesną rekonstrukcję chirurgiczną, lepiej postrzegały objawy, funkcję kolana i zdolność do uprawiania sportu po dwóch latach obserwacji. Autorzy podkreślili jednak, że znaczenie kliniczne tego odkrycia było raczej niejasne, ponieważ połowa pacjentów losowo przydzielonych do grupy rehabilitacyjnej nie wymagała rekonstrukcji chirurgicznej.

Ta wtórna analiza dotyczyła tego, czy osoby z wczesną rekonstrukcją ACL miały zmniejszone ryzyko późniejszej rekonstrukcji łąkotki. Zostało to wykorzystane jako wskaźnik zastępczy do określenia ryzyka nowych urazów łąkotki.

Porównajmy więc uzyskane wyniki.

WYNIKI


Do badania włączono 167 osób z zerwanym ACL. Osiemdziesiąt pięć z nich przeszło wczesną rekonstrukcję ACL, podczas gdy 82 były leczone zachowawczo i mogły zdecydować się na opóźnioną rekonstrukcję. Charakterystyka wyjściowa wskazuje na porównywalne grupy.

Does early ACL reconstruction protects the meniscus

van der Graaff et al., Br J Sports Med. (2023)

Niektórzy pacjenci mieli pęknięcie łąkotki obok zerwanego ACL na początku badania. Ponownie było to równo rozłożone na 2 grupy.

Patrząc na potrzebę operacji łąkotki podczas 2-letniej obserwacji, odpowiednio 29% i 21% pacjentów w grupie wczesnej rekonstrukcji ACL i w grupie rehabilitacyjnej wymagało operacji łąkotki. Prowadzi to do nieistotnego współczynnika ryzyka wynoszącego 0,67 (95% CI 0,40 do 1,12), co oznacza, że wczesna rekonstrukcja ACL nie chroni łąkotki bardziej niż rehabilitacja z opcjonalną opóźnioną rekonstrukcją ACL. Ponadto, po rekonstrukcji ACL, w obu grupach terapeutycznych nie wykonano żadnych nowych zabiegów łąkotki w częściach łąkotki innych niż obszar, który został już uszkodzony podczas rekonstrukcji ACL. Oznacza to, że nie wystąpiły żadne nowe uszkodzenia łąkotki.

 

PRZEMYŚLENIA


Ale to nie wszystko. Patrząc na doniesienia autorów, podczas wczesnej rekonstrukcji ACL wykonano 23 zabiegi na łąkotkach, co stanowi 28% (23/82). Po rehabilitacji, z 41 osób, które przeszły opóźnioną rekonstrukcję ACL, 13 przeszło zabieg na łąkotce. Stanowi to 13/41=32%. Spośród 41 osób, które nie przeszły operacji zerwanego ACL, 4 przeszły operację łąkotki, co daje 4/41 = 10%. Czytając to szybko, można by pomyśleć, że osoby z grupy rehabilitacyjnej miały 32% + 10% = 42% szans na operację łąkotki. Jeśli jednak obliczymy odsetek osób, które przeszły operację łąkotki, otrzymamy inny wynik. W grupie rehabilitowanej 17 (4+13) osób na 82 daje 20% osób wymagających operacji łąkotki. Tutaj widać, jak ważne jest spojrzenie na liczby bezwzględne. Podczas gdy na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że więcej operacji łąkotki jest wykonywanych w grupie rehabilitacyjnej, całkowite liczby pokazują inaczej.

Does early ACL reconstruction protects the meniscus

Na czym polegała interwencja zachowawcza?

Część zachowawcza tego badania składała się z 3 miesięcy nadzorowanej fizjoterapii, zgodnie z holenderskimi wytycznymi dotyczącymi ACL. Ćwiczenia koncentrowały się na równowadze i propriocepcji. Wytyczne te pochodzą jednak z 2012 roku. Od tego czasu rehabilitacja ACL posunęła się naprzód.

Dołącz do bezpłatnych lekcji, będę organizował webinar na temat obecnej rehabilitacji urazów ACL.

 

Skąd mogę wiedzieć, że mój zerwany ACL zagoi się samoistnie?

W badaniu Filbay i wsp. (2023) stwierdzono, że około 50% zerwanych ACL goi się naturalnie. Oznacza to jednak również, że druga połowa pacjentów ma zerwane ACL bez spontanicznego gojenia. W tym badaniu połowa pacjentów z grupy opcjonalnej opóźnionej rekonstrukcji ACL została poddana rekonstrukcji ACL. Czy było to oparte na samym braku gojenia się zerwanego ACL, czy też na wynikach i preferencjach pacjenta? Autorzy wskazują, że było to możliwe w przypadku utrzymującej się niestabilności po co najmniej 3 miesiącach nadzorowanej fizjoterapii lub w przypadku, gdy po tym okresie nie osiągnęli pożądanego poziomu aktywności. Nie wiemy jednak, jak wyglądał ich ACL w badaniu MRI.

 

Kiedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie skorzystam z rekonstrukcji ACL?

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Kaarre i wsp. (2023) wykazało, że 44% z ponad 16 000 osób objętych badaniem nie osiągnęło minimalnej istotnej zmiany w podskalach KOOS Sport/Rec i Quality of Life. Stwierdzili, że młodsi pacjenci, kobiety i osoby z wyższymi wynikami wyjściowymi w tych 2 podskalach KOOS mieli większe szanse na nieosiągnięcie minimalnej istotnej zmiany 1 rok po rekonstrukcji ACL. Co więcej, urazy chrząstki były również związane z wyższym prawdopodobieństwem nieosiągnięcia Minimalnej Istotnej Zmiany.

 

Czy istnieje różnica w wynikach u kobiet lub mężczyzn? A co z wiekiem?

Tak, według badania przeprowadzonego przez Kaarre i wsp. (2023). Jednak wpływ na to mogą mieć również różnice w stosowanych strategiach rehabilitacyjnych oraz różnice w poczuciu własnej skuteczności i barierach psychospołecznych. Młodsi pacjenci mieli większe szanse na nieosiągnięcie Minimalnej Istotnej Zmiany. Można to uzasadnić tym, że mogą oni mieć wyższe wymagania dotyczące kolana niż starsi pacjenci, którzy mogą mieć niższe oczekiwania dotyczące funkcjonowania kolana po rekonstrukcji ACL.

When ACL reconstruction does not help: risk factors associated with not achieving the minimal important change for the KOOS Sport/Rec and QoL

 Kaarre et al., Br J Sports Med. (2023)


Wyniki te różnią się od wyników innych dużych badań, takich jak badanie KANON. Badanie to wykazało zwiększone ryzyko uszkodzenia łąkotki łąkotki przyśrodkowej u pacjentów randomizowanych do rehabilitacji i opcjonalnej rekonstrukcji ACL po 5 latach (ale nie po 2 latach). Można to wytłumaczyć faktem, że w badaniu KANON część operacji była liczona dla poszczególnych łąkotek, więc operacja łąkotki zarówno przyśrodkowej, jak i bocznej była liczona dwukrotnie. Ale także z powodu dłuższej obserwacji. Z czasem w kolanie może wystąpić więcej traumatycznych zdarzeń, które mogą spowodować, że uszkodzenia łąkotki z czasem staną się objawowe.

 

#DOBRY TIP
Podsumowując, wygląda na to, że wczesna rekonstrukcja ACL nie daje łąkotce większej ochrony niż rehabilitacja i opóźniona rekonstrukcja ACL. Liczba zabiegów na łąkotkach u pacjentów z rozdarciem ACL, którzy przechodzą rehabilitację, jest podobna do tych, którzy wybierają wczesną rekonstrukcję ACL. To oznacza, że pacjent nie musi się obawiać większego uszkodzenia łąkotki, wybierając zachowawczą rehabilitację. Ważne jest, aby podjąć decyzję, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i sytuacji pacjenta. Pamiętajmy o dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo, niezależnie od wyboru terapii. Zapisz się na nasze bezpłatne lekcje, aby dowiedzieć się więcej!

 

Filbay SR, Roemer FW, Lohmander LS, Turkiewicz A, Roos EM, Frobell R, Englund M. Evidence of ACL healing on MRI following ACL rupture treated with rehabilitation alone may be associated with better patient-reported outcomes: a secondary analysis from the KANON trial. Br J Sports Med. 2023 Jan;57(2):91-98. doi: 10.1136/bjsports-2022-105473. Epub 2022 Nov 3. PMID: 36328403; PMCID: PMC9872245. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36328403/

Kaarre J, Simonson R, Ris V, Snaebjörnsson T, Irrgang JJ, Musahl V, Samuelsson K, Hamrin Senorski E. When ACL reconstruction does not help: risk factors associated with not achieving the minimal important change for the KOOS Sport/Rec and QoL. Br J Sports Med. 2023 Mar 1:bjsports-2022-106191. doi: 10.1136/bjsports-2022-106191. Epub ahead of print. PMID: 36858815. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36858815/

Darmowe lekcje o kontuzjach stawu kolanowego 👉

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 przez Kamil Malinowski